Teresa Potapa

Nekrolog Teresa Potapa

Teresa Potapa

Data śmierci: 02.07.2022
Wiek: 86
Wystawienie w dniach 05.07.2022 r. w godz. 17.00-21.00 06.07.2022 r. od godz. 09.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 06.07.2022 r.o godz. 11.00 w kościele Św. Rocha.
Miejsce pochówku: na Cmentarzu Miejskim ul. Wysockiego