Nekrologi

nekrolog
26.06.2022

Krystian Rzemek

Wiek: 54
nekrolog
28.06.2022

Grażyna Filipow

Wiek: 86
nekrolog
29.06.2022

Franciszek Czarniecki

Wiek: 77
nekrolog
27.06.2022

Danuta Antonina Czepiel

Wiek: 81
nekrolog
27.06.2022

Danuta Kazimiera Roszkiewicz

Wiek: 93
nekrolog
27.06.2022

Stanisław Poniatowicz

Wiek: 91
nekrolog
22.06.2022

Wacława Kościuch

Wiek: 89
nekrolog
20.06.2022

Halina Maria Wojtala

Wiek: 72
nekrolog
17.06.2022

Nina Śleszyńska

Wiek: 89
nekrolog
12.06.2022

Mieczysława Falkowska

Wiek: 69
nekrolog
23.05.2022

Paweł Kibitlewski

Wiek: 45
nekrolog
11.06.2022

Barbara Dolistowska

Wiek: 83