śp. Antoni Wnorowski

Nekrolog śp. Antoni Wnorowski

śp. Antoni Wnorowski

Data śmierci: 20.09.2020
Wiek: 86
Wystawienie od 22/09/2020 w Domu Pogrzebowym przy kościele Św. M.M. Kolbego
Msza święta: 23/09/2020 godz 1130 w kościele Św. M.M. Kolbego i 23/09/2020 godz 14.00 w kościele w Starych Wnorach
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny w Starych Wnorach