ś.p. Zbigniew Tomasz Płoski

Nekrolog ś.p. Zbigniew Tomasz Płoski

ś.p. Zbigniew Tomasz Płoski

Data śmierci: 04.06.2019
Wiek: 51
Wystawienie w dniach 06.06.2019 r. w godz 16.00-21.00 i 07.06.2019 r. od godz 09.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele św. Rocha
Msza święta: 07.06.2019 r. o godz. 13.30 w kościele pw. św. Rocha
Miejsce pochówku: Cmentarz Miejski w Karakulach