ś.p. Wanda Nawrocka

Nekrolog ś.p. Wanda Nawrocka

ś.p. Wanda Nawrocka

Data śmierci: 07.08.2019
Wiek: 96
Wystawienie w dniach 09.08.2019 r. w godz. 16.00 – 20.00 i 10.08.2019 r. od godz. 10.00
Msza święta: odprawiona zostanie dnia 10.08.2019 r. o godz. 11.30 w kościele Św. Rocha
Miejsce pochówku: Cmentarz miejski