ś.p. Jan Oleszczuk

Nekrolog ś.p. Jan Oleszczuk

ś.p. Jan Oleszczuk

Data śmierci: 07.09.2020
Wiek: 87
Wystawienie od dnia 09/09/2020 od godz 17.00 w Domu Pogrzebowym przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 10/09/2020 w kosciele pw. NSJ w Białymstoku
Miejsce pochówku: Cmentarz parafii Józefa Oblubieńca