ś.p. Henryka Walentyna Snarska

Nekrolog ś.p. Henryka Walentyna Snarska

ś.p. Henryka Walentyna Snarska

Data śmierci: 14.04.2020
Wiek: 89
Miejsce pochówku: Cmentarz Farny