ś.p. Henryk Szpaczko

Nekrolog ś.p. Henryk Szpaczko

ś.p. Henryk Szpaczko

Data śmierci: 04.07.2019
Wiek: 71
Wystawienie w dniach 05.07.2019 r. w godz 16.00-21.00, 06.07.2019 r. od godz 09.00 w dolnej Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele św. Rocha
Msza święta: dnia 06.07.2019 r. o godz 11.00 w kościele w św. Rocha
Miejsce pochówku: Cmentarz Farny