Olimpia Dąbrowska

Nekrolog Olimpia Dąbrowska

Olimpia Dąbrowska

Data śmierci: 15.03.2022
Wiek: 96
Wystawienie Dom Pogrzebowy przy kościele św. M.M. Kolbego dn. 16.03.2022
Msza święta: w kościele M.B. Fatimskiej o godz. 11.00 dn 17.03.2022
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny w Krypnie