Nina Panek

Nekrolog Nina Panek

Nina Panek

Data śmierci: 04.08.2022
Wiek: 86
Wystawienie w dniach 05.08.2022 r. w godz. 16.00-20.00 06.08.2022 r. od godz. 09.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 06.08.2022 r.o godz. 11.00 w kościele Św. Rocha.
Miejsce pochówku: Cmentarz Miejski ul. Wysockiego