Marek Zadykowicz

Nekrolog Marek Zadykowicz

Marek Zadykowicz

Data śmierci: 11.08.2020
Wiek: 62
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha
Msza święta: w kościele św. Rocha 13.08.2020 o godz. 8.00
Miejsce pochówku: cm. w Dojlidach