Marceli Modzelewski

Nekrolog Marceli Modzelewski

Marceli Modzelewski

Data śmierci: 07.01.2021
Wiek: 88
Wystawienie w DP przy kościele św. Rocha dn. 9.01.2021 od godz. 8.00
Msza święta: w kościele św. Rocha dn. 9.01.2021 od godz. 10.00
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny Karakule