Małgorzata Arciszewska

Nekrolog Małgorzata Arciszewska

Małgorzata Arciszewska

Data śmierci: 24.06.2020
Wiek: 63 lata
Wystawienie DP przy kościele M.M. Kolbego
Msza święta: w kościele M.M. Kolbego
Miejsce pochówku: cm. parafialny w Dojlidach