Lech Kojro

Nekrolog Lech Kojro

Lech Kojro

Data śmierci: 13.01.2021
Wiek: 67
Wystawienie DP przy kościele św.Antoniego w Niewodnicy dn. 16.01.2021 od godz. 8.00
Msza święta: w kościele św.Antoniego w Niewodnicy dn. 16.01.2021 o godz. 10.00
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny