Krzysztof Ostrowski

Nekrolog Krzysztof Ostrowski

Krzysztof Ostrowski

Data śmierci: 10.09.2022
Wiek: 62
Wystawienie 13/09/2022 od.godz. 17,00 w kaplicy przy kościele M.M. Kolbego
Msza święta: 14/09/2022 godz. 14,00 w kościele M.M. Kolbego
Miejsce pochówku: Cm. Miejski