Janusz Tadeusz Walczak

Nekrolog Janusz Tadeusz Walczak

Janusz Tadeusz Walczak

Data śmierci: 26.06.2020
Wiek: 86
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha
Msza święta: w kościele św. Rocha
Miejsce pochówku: cm. Farny