Janina Kurbat

Nekrolog Janina Kurbat

Janina Kurbat

Data śmierci: 28.08.2020
Wiek: 80
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha dn. 31.08.2020 w godz. 16.00-20.00
Msza święta: w kościele B. B. Lament dn. 01.09.2020 godz. 11.00
Miejsce pochówku: cmentarz Farny