Jan Wysocki

Nekrolog Jan Wysocki

Jan Wysocki

Data śmierci: 16.04.2020
Wiek: 59
Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny w Niewodnicy Kościelnej