Jan sworek

Nekrolog Jan sworek

Jan sworek

Data śmierci: 09.08.2020
Wiek: 71
Wystawienie DP przy kościele św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej
Msza święta: w kościele św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej 12.08.2020 o godz. 11.00
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny w Niewodnicy Kościelnej