Irena Dunaj

Nekrolog Irena Dunaj

Irena Dunaj

Data śmierci: 10.01.2021
Wiek: 80
Wystawienie 16/01/2021 od godz. 09,00 Kaplica przy kościele św, Rocha
Msza święta: 16/01/2021 godz. 13,00 Kośćiól św. Rocha
Miejsce pochówku: cmentarz Dojlidy ul. ks.suchowolca