Henryk Jankowski

Nekrolog Henryk Jankowski

Henryk Jankowski

Data śmierci: 15.08.2020
Wiek: 79
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha
Msza święta: w kościele św. Rocha 19.08.2020 o godz. 10.00
Miejsce pochówku: cm. Miejski w Białymstoku