Grzegorz Truskowski

Nekrolog Grzegorz Truskowski

Grzegorz Truskowski

Data śmierci: 27.08.2020
Wiek: 65
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha
Msza święta: w kościele św. Rocha 29.08.2020 o godz. 11.00
Miejsce pochówku: cm. św. Rocha