Eleonora Blanka Kucejko

Nekrolog Eleonora Blanka Kucejko

Eleonora Blanka Kucejko

Data śmierci: 18.08.2020
Wiek: 87
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha
Msza święta: wy kościele św. Rocha 24.08.2020 o godz. 10.00
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny w Czarnej Wsi Kościelnej