Czesław Pyrko

Nekrolog Czesław Pyrko

Czesław Pyrko

Data śmierci: 06.07.2020
Wiek: 94
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha
Msza święta: w kościele św. Rocha
Miejsce pochówku: cm. miejski