Barbara Dolistowska

Nekrolog Barbara Dolistowska

Barbara Dolistowska

Data śmierci: 11.06.2022
Wiek: 83
Wystawienie w dniach 13.06.2022 r. w godz. 15.00-20,00 14.06.2022 r. od godz. 09.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 14.06.2022 r. o godz. 11.00 w kościele Św. Rocha.
Miejsce pochówku: Cmentar Farny