Zbigniew Gwoździński

Nekrolog Zbigniew Gwoździński

Zbigniew Gwoździński

Data śmierci: 21.06.2020
Wiek: 90
Wystawienie DP przy kościele św. Rocha
Msza święta: św. Rocha
Miejsce pochówku: cm. Miejski w Białymstoku