Władysław Borowski

Nekrolog Władysław Borowski

Władysław Borowski

Data śmierci: 19.05.2022
Wiek: 95
Wystawienie od dnia 20.05.2022 r. od godz. 17.00 w kaplicy pogrzebowej przy kościele pw. M.M. Kolbego.
Msza święta: 21.05.2022 r. o godz. 11.00 w kościele pw. M.M. Kolbego,
Miejsce pochówku: na Cmentarzu parafii Józefa Oblubieńca, Pieczurki