Wanda Janina Kamieńska

Nekrolog Wanda Janina Kamieńska

Wanda Janina Kamieńska

Data śmierci: 09.06.2020
Wiek: 88
Wystawienie Dom Pogrzebowy przy kościele św. Rocha dn. 09.06.2020 od godz. 16.30
Msza święta: w kościele św. Rocha dn. 10.06.2020 o godz. 11.00
Miejsce pochówku: Cm. Miejski w Białymstoku