Wacław Klimaszewski

Nekrolog Wacław Klimaszewski

Wacław Klimaszewski

Data śmierci: 07.02.2021
Wiek: 94
Wystawienie od. 10/02/2021 godz. 16,00 kaplica przy kościele sw. Rocha
Msza święta: 11/02/2021 godz. 13,00 kościół św. Wojciecha
Miejsce pochówku: Cmentarz Miejski