śp. Antoni Łastowski

Nekrolog śp. Antoni Łastowski

śp. Antoni Łastowski

Data śmierci: 23.10.2020
Wiek: 60
Wystawienie od 25/09/2020 od godz. 16.00 w Domu Pogrzebowym przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 26/09/2020 godz 10.00 kościele Św. Rocha.
Miejsce pochówku: Cmentarz Farny