ś.p. Józef Zadykowicz

Nekrolog ś.p. Józef Zadykowicz

ś.p. Józef Zadykowicz

Data śmierci: 05.07.2019
Wiek: 95
Wystawienie w dniach 06.07.2019 r. w godz 16.00-20.00, 07.07.2019 r. od godz 09.00 w dolnej Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele św. Rocha
Msza święta: dnia 07.07.2019 r. o godz 14.00 w kościele w św. Rocha
Miejsce pochówku: Cmentarz w Dojlidach