ś.p. Józef Andruszkiewicz

Nekrolog ś.p. Józef Andruszkiewicz

ś.p. Józef Andruszkiewicz

Data śmierci: 27.06.2019
Wiek: 71
Wystawienie w dniach 28.06.2019 r. w godz 16.00-20.00, 28.06.2019 r. od godz 09.00 w Domu Pogrzebowym przy kościele św. Rocha
Msza święta: dnia 29.06.2019 r. o godz 11.30 w kościele w św. Rocha
Miejsce pochówku: Cmentarz parafii Józefa Oblubieńca