ś.p. Jan Marian Karwowski

Nekrolog ś.p. Jan Marian Karwowski

ś.p. Jan Marian Karwowski

Data śmierci: 03.06.2019
Wiek: 85
Wystawienie od 06.06.2019 r. od godz 18.00 w Domu Pogrzebowym przy kościele Św. M.M. Kolbego
Msza święta: 07.06.2019 r. o godz. 11.00 w dolnym kościele Św. M.M. Kolbego
Miejsce pochówku: Cmentarz Miejski