ś.p. Danuta Zofia Wykowska

Nekrolog ś.p. Danuta Zofia Wykowska

ś.p. Danuta Zofia Wykowska

Data śmierci: 30.09.2019
Wiek: 83
Wystawienie w dniach 01.10.2019 r. w godz. 17.00 – 20.00 02.10.2019 r. od godz 10.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele Św. Rocha
Msza święta: 02.10.2019 r. o godz. 11.30 w kościele Św. Rocha
Miejsce pochówku: Cmentarz parafii Wszystkich Świętych (dawny Rocha)