Regina Maria Machaj

Nekrolog Regina Maria Machaj

Regina Maria Machaj

Data śmierci: 02.12.2020
Wiek: 84
Wystawienie wystawienie w Domu Pogrzebowym przy kościele św. Rocha 04.12.2020 od godz. 9.00
Msza święta: w kościele św. Rocha 04.12.2020 o godz. 13.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Miejski w Białymstoku ul. Wysockiego