Razyja Sulkiewicz

Nekrolog Razyja Sulkiewicz

Razyja Sulkiewicz

Data śmierci: 27.12.2020
Wiek: 81
Wystawienie 29/12/2020 godz. 08,00 Bohoniki
Msza święta: 30/12/2020 godz. 12,00 Bohoniki
Miejsce pochówku: Bohoniki