Pelagia Żelichowska

Nekrolog Pelagia Żelichowska

Pelagia Żelichowska

Data śmierci: 25.08.2022
Wiek: 96
Wystawienie 28/08/2022od godz. 16,00 w kaplicy przy kościele sw. Rocha
Msza święta: 29/08/2022 w kościele sw. Rocha
Miejsce pochówku: cm. rocha