Michał Utko

Nekrolog Michał Utko

Michał Utko

Data śmierci: 25.03.2022
Wiek: 87
Wystawienie cerkiew Hagia Sofia dn. 27.03.2022 o godz. 16.00
Msza święta: cerkiew Hagia Sofia dn. 28.03.2022 o godz. 8.00
Miejsce pochówku: cmentar prawosławny parafii Wszystkich Świętych

Panichida dn. 27.03.2022 o godz. 18.00