Michał Bogusłowicz

Nekrolog Michał Bogusłowicz

Michał Bogusłowicz

Data śmierci: 14.08.2020
Wiek: 90
Wystawienie DP przy kościele św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej
Msza święta: w kościele św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej 18.08.2020 o godz. 10.00
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny w Niewodnicy Kościelnej