Maria Aleksandra Bukin

Nekrolog Maria Aleksandra Bukin

Maria Aleksandra Bukin

Data śmierci: 28.01.2021
Wiek: 69
Miejsce pochówku: Cmentarz Muzułmanskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach