Marcin Sadowski

Nekrolog Marcin Sadowski

Marcin Sadowski

Data śmierci: 24.01.2021
Wiek: 47
Wystawienie od 31/01/2021 godz. 15 kaplica przy kościele Sw. Rocha
Msza święta: 01/02/2021 godz. 10,00 kościół sw. Rocha w Białymstoku
Miejsce pochówku: Cmentarz miejski w Karakulach