Krystyna Ogonowska

Nekrolog Krystyna Ogonowska

Krystyna Ogonowska

Data śmierci: 16.01.2021
Wiek: 85
Wystawienie -
Msza święta: w kościele św.Rocha dn. 18.01.2021 o godz. 10.00
Miejsce pochówku: cmentarz Pieczurki