Krystyna Dojlida

Nekrolog Krystyna Dojlida

Krystyna Dojlida

Data śmierci: 18.07.2020
Wiek: 84
Wystawienie D.P przy kościele św. Rocha
Msza święta: w kościele św. Rocha
Miejsce pochówku: cm. Miejski Białystok