Krystian Rzemek

Nekrolog Krystian Rzemek

Krystian Rzemek

Data śmierci: 26.06.2022
Wiek: 54
Wystawienie dnia 02.07.2022 r. od godz 10.00 w kaplicy Pogrzebowej przy kościele MBM ul. Kościuszki Wasilków.
Msza święta: 02.07.2022 r. o godz. 13.00 kościele pw. Chrystusa dobrego Pasterza w Jurowcach.
Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny w Wasilkowie