Janina Anna Bazyluk

Nekrolog Janina Anna Bazyluk

Janina Anna Bazyluk

Data śmierci: 10.11.2022
Wiek: 89
Wystawienie 11/11/2022 od godz. 17,00 w kaplicy przy kościele św. Rocha
Msza święta: 12/11/2022 o godz. 12,30 w kościele św. Rocha
Miejsce pochówku: Cm. Farny