Jan Walencik

Nekrolog Jan Walencik

Jan Walencik

Data śmierci: 09.01.2021
Wiek: 65
Wystawienie DP przy kościele św. M.M.Kolbego dn. 11.01.2021 od godz. 8.00
Msza święta: w kościele św. M.M. Kolbego dn. 11.01.2021 o godz. 9.00
Miejsce pochówku: cmentarz prawosławny w Dojlidach