Irena Knyszewska

Nekrolog Irena Knyszewska

Irena Knyszewska

Data śmierci: 29.05.2022
Wiek: 96
Wystawienie w dniach 31.05.2022 r. w godz. 17.00-20.00 01.06.2022 r. od godz. 11.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 01.06.2022 r. o godz. 14.00 w kościele Św. Rocha.
Miejsce pochówku: na Cmentarzu Wszystkich Sw. (dawny Rocha)