Helena Korpacz

Nekrolog Helena Korpacz

Helena Korpacz

Data śmierci: 29.03.2022
Wiek: 89
Wystawienie 30.03.2022 r. w godz. 16.00-20.00 i 31.03.2022 r. od godz. 10.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 31.03.2022 r. o godz. 14.00 w kościele pw. Św. Wojciecha
Miejsce pochówku: Cmentarz parafii Józefa Oblubieńca, Pieczurki