Halina Łupińska

Nekrolog Halina Łupińska

Halina Łupińska

Data śmierci: 15.09.2022
Wiek: 81
Wystawienie 18/09/2022 od. godz. 14,30 w kaplicy Groty Niewodnica Kościelna
Msza święta: 19/09/2022 godz. 13,30 w Niewodnicy Kościelnej
Miejsce pochówku: cm. w Niewodnica Kościelnej