Grażyna Filipow

Nekrolog Grażyna Filipow

Grażyna Filipow

Data śmierci: 28.06.2022
Wiek: 86
Wystawienie w dniach 01.07.2022 r. w godz. 17.00-20.00 02.07.2022 r. od godz. 08.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele Św. Rocha.
Msza święta: 02.07.2022 r.o godz. 10.00 w kościele Św. Rocha.
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafii św. A. Boboli na ul. Boboli